Peltron - przetworniki ciśnienia, czujniki lvdt

Home O firmie Pomiar ciśnienia Pomiar przemieszczeń Urządzenia uniwersalne Dlaczego warto Kontakt

 

Pomiar ciśnienia
  

Pomiar ciśnienia

- Zasada pomiaru ciśnienia
- Budowa przetwornika ciśnienia
- Zastosowanie przetwornika ciśnienia

1. Zasada pomiaru ciśnienia
   Pomiar ciśnienia jak pomiar każdej wielkości fizycznej, polega na odwzorowaniu tej wielkości w inną mierzalną wielkość fizyczną najczęściej napięcie lub prąd. Przetworniki ciśnienia firmy Peltron mierzą ciśnienie poprzez jego zamianę na wyjściowy sygnał napięciowy 0÷10 V lub prądowy 4÷20 mA. Sygnał wyjściowy z przetwornika jest często również przetwarzany na sygnał cyfrowy w określonym standardzie i po obróbce cyfrowej zapamiętywany i pokazywany na ekranie komputera w postaci wykresów lub tabel. Firma Peltron dostarcza zarówno same przetworniki ciśnienia, jak i urządzenia kondycjonujące sygnał wraz z urządzeniami do obróbki cyfrowej łącznie z oprogramowaniem.

2. Budowa przetworników ciśnienia.
    a. Zasada działania
   Pomiar ciśnienia w każdym przetworniku produkowanym przez firmę Peltron odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany rezystancji piezorezystorów która to zmiana jest wynikiem działającego na piezorezystory ciśnienia i jest do niego wprost proporcjonalna. Piezorezystory ułożone w kształcie mostka są zasilane prądem stałym 4 mA . Każda zmiana ciśnienia powodująca zmianę rezystancji mostka powoduje także zmianę odkładającego się na nim spadku napięcia które to po wzmocnieniu jest przekształcany na stały sygnał elektryczny ściśle odwzorowujący wielkość ciśnienia i przekazywany na wyjście przetwornika. Przetworniki ciśnienia firmy Peltron zbudowane są z dwóch zasadniczych zespołów trwale połączonych ze sobą: głowicy pomiarowej i układu elektronicznego.
- Głowica pomiarowa.
W głowicy pomiarowej umieszczony jest piezorezystancyjny czujnik ciśnienia w postaci mostka Wheatstonea oraz membrana separująca czujnik od mierzonego medium. Przestrzeń pomiędzy membraną i czujnikiem wypełniona jest olejem silikonowym (lub innym). Membrana separująca może być wykonana z odpowiedniego materiału odpornego na działanie agresywnego medium.
- Układ elektroniczny.
W skład układu elektronicznego wchodzi źródło prądowe i wzmacniacz. Źródło prądowe służy do zasilania czujnika pomiarowego. Wzmacniacz pomiarowy przetwarza sygnał napięciowy z czujnika na stały sygnał prądowy lub napięciowy. Wzmacniacz posiada dwa potencjometry do regulacji zera i szerokości zakresu. Układ elektroniczny posiada zabezpieczenie przeciw przepięciom. Przyłącze elektryczne które jest zakończeniem układu elektronicznego ma zazwyczaj postać złącza kątowego DIN43650 lub kabla elektrycznego. Mierzone ciśnienie działa poprzez membranę separującą i olej silikonowy na czujnik powodując zmianę rezystancji piezorezystorów. Na jego wyjściu pojawia się sygnał napięciowy o wartości proporcjonalnej do mierzonego ciśnienia. Układ elektroniczny przetwarza ten sygnał na standardowy sygnał prądowy lub napięciowy. Są dwa typy przetworników ciśnienia które nie posiadają układu elektrycznego sterującego tylko sam mostek piezorezystancyjny: PT i PTD. Każdy przetwornik (za wyjątkiem serii PXM i PXMD) może być zbudowany na ciśnienia relatywne G lub absolutne A np. NPXG10 lub NPXA10. Dwa typy przetworników ciśnienia PXM, PXMD zbudowane są na czujnikach pojemnościowych, przeznaczone są one do pomiaru ciśnień rzędu pojedynczych milibarów.


    b. Podział przetworników ciśnienia.
  
Przetworniki ciśnienia produkowane przez firmę Peltron można podzielić na trzy zasadnicze grupy:
▪ Do pomiaru ciśnienia absolutnego
  Przetworniki tej grupy mierzą ciśnienie względem ciśnienia próżni czyli zera
  bezwzględnego
▪ Do pomiaru ciśnienia względnego
  Przetworniki tej grupy mierzą ciśnienie względem ciśnienia atmosferycznego
▪ Sondy poziomu
  Sondy poziomu są de facto przetwornikami ciśnienia które z uwagi na specyfikę
  budowy oraz mierzonego medium są klasyfikowane do tej oddzielnej grupy
▪ Przetworniki różnicy ciśnień
  Przetworniki różnicy ciśnień jak sama nazwa wskazuje mierzą różnicę ciśnień
  pomiędzy dwoma punktami
    c. Zakresy.
  
Przetworniki ciśnienia firmy Peltron wykonywane są do pomiarów ciśnień w zakresach od ±1,25 mbar do 1000 bar.

Lp Zakres min. Zakres max. Typ przetwornika
1 ±1,25 mbar. ±25 mbar. PXM
2 0÷50 mbar. 0÷1000 bar. NPX,PX,PXW,PT
3 0÷200 mbar. 0÷2 bar. PMS
4 0÷10 bar. 0÷1000 bar. PXT
5 0÷1 bar. 0÷1000 bar. GPX
6 0÷1 bar. 0÷200 bar. MPX

Przetworniki różnicy ciśnień firmy Peltron wykonywane są do pomiarów ciśnień od ±1,25 mbar do 0÷20 bar.

Lp Zakres min. Zakres max. Typ przetwornika
1 ±1,25 mbar. ±25 mbar. PXMD
2 0÷50 mbar. 0÷20 bar. NPXD,PXD,PXWD,PTD
    d. Dokładność pomiarowa przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień.
   Jedynym znaczącym błędem przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień jest błąd nieliniowości. Rozróżniamy tu następujące wielkości tych błędów: 0,5% ZP, 0,25%ZP, 0,1%ZP, mierzony z charakterystyki wartości napięcia wyjściowego do ciśnienia wejściowego.

3. Zastosowania przetworników ciśnienia.
  
Przetworniki ciśnienia znajdują szerokie zastosowanie tam gdzie trzeba zmierzyć zarówno ciśnienie jak i wielkości które można wyliczyć z pomiaru ciśnienia np: wysokość słupa cieczy. Przykładowe zastosowania:
Przetwornik ciśnienia PXT w rurociągu zasilającym siarki płynnej do pieco-kotła KS-13
Przetworniki NPX w układzie kalorymetru reakcyjnego do pomiaru ciśnienia CO2 podczas absorbcji w wybranych rozpuszczalnikach.
Przetwornik NPX w układzie pomiaru ciśnienia wody w kotle OR-32.
Przetwornik ciśnienia PXT w układzie hamulcowym maszyny wyciągowej w szybie kopalnianym do pomiaru ciśnienia płynu hamulcowego w układzie hamowania maszyny.
Pomiar ciśnienia mazutu poprzez manometr z separatorem puszkowym.
Przetwornik NPX w układzie wytłaczarki do odlewów aluminiowych mierzący ciśnienie płynu w układzie tłoka maszyny
Pomiar różnicy ciśnień metanu w punktach redukcyjnych kopalni gazu ziemnego.
Przetwornik MPX w układzie pomiaru ciśnienia płynu hamulcowego Fiata Pandy.
Przetworniki PXMD w układzie do pomiaru przepływów dwufazowych
Przetworniki PXMD do pomiaru oporów przepływu w rurach.
Przetworniki PXMD do skalowania zwężek pomiarowych dla cieczy
Przetworniki NPX używane do pomiaru ciśnienia wody. System telemetryczny parametrów sieci wodociągowej
Pomiar ciśnienia wody przed kotłem WR-2
Pomiar ciśnienia w komorze spalania kotła WR-25

 


Przetworniki ciśnienia

 Seria TPX
 Seria GPX
 Seria NPX
 Seria MPX
 Seria PMS międzysystemowe
 Seria JPX
 Seria PX
 Seria PXM
 Seria PXC
 Seria PXT
 Seria PXH
 Seria PXW
 Manometry cyfrowe MC
 Seria PT

Przetworniki inteligentne
Przetworniki różnicy ciśnień
Separatory membranowe
Hydrostatyczne sondy poziomu
Manometry
Mierniki ciśnienia
Oprzyrządowanie
Pomiary zdalne
Copyright: Peltron 2005 | created by OrangeDot