Peltron - przetworniki ci�nienia, czujniki lvdt

Home O firmie Pomiar ci�nienia Pomiar przemieszcze� Urz�dzenia uniwersalne Dlaczego warto Kontakt

 

Powiꫳz
Przetwornik r��nicy ci�nie� - seria NPXD
Opis produktu:
Seria NPXD to wersja przetwornik�w serii NPX wyposa�ona w dwa przy��cza ci�nieniowe, przeznaczona do pomiaru r��nicy ci�nie�, inne parametry jak w przetwornikach serii NPX. Zgodnie z przyj괱 zasad� - przetwornik r��nicy ci�nie� jest to czujnik r��nicy ci�nie� wyposa�ony w dodatkowy uk�ad elektroniczny.

Parametry techniczne:
Zakresy
pomiarowe
ka�dy zakres w przedziale 0�20 bar
(nie mniej ni� 0�50 mbar)
Zasilanie ▪ 10�36 VDC dla sygna�u 4�20 mA
▪ 15�30 VDC dla sygna�u 0�10 V, 0�5 V, 1�5 V
▪ 12�30 VDC dla sygna�u 0�5 V (opcja)
▪ 4,5�12 VDC dla sygna�u 0�3 V (low-power)
Sygna�y
wyj�ciowe
▪ 4�20 mA
▪ 0�10 V, 0�5 V, 1�5 V
▪ 0�3 V (low-power)

* Mo�liwe jest r�wnie� wykonanie przetwornik�w z dowolnym napi꣩owym sygna�em wyj�ciowym, mniejszym od 0�10 V (np. 0�4 V, 2�8 V itp.)
B��d podstawowy ▪ ≤ 0,5 %ZP
▪ ≤ 0,25 %ZP
Temperatury
dopuszczalne
▪ otoczenia: -20�80�C
▪ medium: -30�80�C
▪ magazynowania: -30�80�C
Zakres temper.
kompensacji
0�50�C

* Inne zakresy do uzgodnienia
B��d temper.
w zakresie kompensacji
0�50�C
▪  zera 0,25% ZP/10�C
▪  zakresu 0,3% ZP/10�C
Przy��cza
procesowe
▪ M20x1,5 / M12x1,5 gwint zew.
▪ G¼" / G½" gwint zew.
▪ St. B¼" / St. B½" gwint wew.
▪ inne do uzgodnienia
Przy��cza
elektryczne
▪ z��cze k�towe wg DIN43650/IP65
▪ z��cze okr�g�e skr꣡ne, C091/IP54
▪ kabel z kapilar�/IP68
▪ inne do uzgodnienia
Przeci��enie 4 x zakres
Stopie� IP patrz przy��cza elektryczne
Zastosowanie sieci ciep�ownicze, w꺳y cieplne

                               Zobacz specyfikacje techniczn�
                                                                           Certyfikat PZH
 

Przetworniki r��nicy ci�nie�

 Seria NPXD
 Seria PXD
 Seria PXWD
 Manometry cyfrowe MCD
 Seria PTD
 System PSP-2/A/1

Przetworniki ci�nienia
Separatory membranowe
Sondy poziomu
Manometry
Mierniki ci�nienia
Oprzyrz�dowanie

Copyright: Peltron 2005 | created by OrangeDot